Chikara Duo

JEDINSTVEN DUO ZA PERFEKTNU KONTROLU KOROVA DUGOTRAJNOG EFEKTA

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Flazasulfuron 6,7 g/kg + Glifosat 288 g/kg
Formulacija
Vododisperzibilne granule (WG)

CHIKARA DUO je jedinstveni herbicid na tržištu sa dve aktivne materije koje se savršeno dopunjuju za potpunu i dugotrajnu kontrolu korova u voćnjacima jabuke i kruške. Glifosat je dobro poznata aktivna materija širokog spektra delovanja (totalni herbicid). Deluje preko lista i nema rezidualno delovanje. Flazasulfuron je herbicid iz grupe sulfonil-urea, koji se usvaja preko lista, ali deluje i preko zemljišta tj. sprečava klijanje korova. Efikasan je u vrlo malim količinama primene.

Kultura Količina primene Vreme primene Karenca
Jabuka, kruška i vinova loza
starija od 4 godine
3 kg/ha (30g/100m2)
aktivne površine
jednom na istoj površini u toku jedne godine 60 dana jabuka i kruška
prolećna primena (mart do sredine maja) 75 dana vinova loza