Oceal

SNAŽNA DIKAMBA, ODLIČAN PRINOS

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Dikamba 700 g/kg
Formulacija
Vodorastvorljive granule (SG)

Oceal® je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u silažnom i merkantilnom kukuruzu. Primenjuje se u kukuruzu, u fazi razvoja 3-5 listova. Analizom kompatibilnosti programa različitih formulacija dikambe došlo se do zaključka da dikamba u
SG formulaciji najbolje odgovara kao partner Motivell® Extra 6 OD. Efikasnost i brzina delovanja je značajno povećana usled uticaja specifičnog sistema ađuvanata iz Motivell® Extra 6 OD. Sinergija rezultira brzinom.

Efikasnost preparata u suzbijanju korova Ambrozija (Ambrosia artemisifolia) Palamida
(Cirsium arvense)
Kereće grožde (Solanum nigrum) Poponac (Convolvulus arvensis) Ptičiji dvornik (Polygonum convolvulus) Čičak
(Xanthium strumarium)
Oceal **** **** ** **** **** ****
2.4 D ** ** ** * **** ***
Mezotrion *** ** **** ****
Tembotrion **** *** **** ** ****

Istraživanje sprovedeno Londerzeel, Belgija 2015.