Protendo

NAJSNAŽNIJI TRIAZOL

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Protiokonazol 250 g/l
Formulacija
Koncentrat za emulziju (EC)

PROTENDO je sistemični fungicid preventivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja. Suzbija i kontroliše širok spektar prouzrokovača bolesti pšenice, ječma, uljane repice i suncokreta među kojima su najznačajnije Erysiphe graminis, Puccinia spp., Septoria tritici, Pyrenophora teres, Fusarium spp. Sclerotinia sclerotiorum, Phoma lingam … Aktivna materija protiokonazol pripada grupi triazola, deluje inhibitorno na biosintezu ergosterola koji je gradivna materija ćelijskog zida gljiva, te na taj način sprečava njihov dalji razvoj.