Održivi pristup

Održivi pristup poljoprivredi je presudan za osiguravanje da prirodni resursi mogu da zadovolje sve veće potrebe za hranom rastućeg stanovništva, sada i u budućnosti.

Održivost je ugrađena u Belchimove strateške i operativne aktivnosti i može se sažeti u tri široke kategorije: portfolio proizvoda, primena proizvoda i poslovanje.

Portfolio proizvoda

 • Razvoj proizvoda sa povoljnim eko-toksikološkim profilima, koji ispunjavaju sve veće propise EU i doprinose cilju zelenog dogovora za smanjenje upotrebe opasnih pesticida za 50%%
 • Razvoj bioloških proizvoda

 • Fokusiranje na koncentrovane visokokvalitetne formulacije koje smanjuju količinu potrebnog preparata.

Primena proizvoda

 • Pružanje saveta o optimalnoj primeni proizvoda, kako bi se osiguralo da proizvod dostigne svoj cilj i zaštiti okolinu i zdravlje poljoprivrednih proizvođača.

 • Radeći sa istraživačima na integralnoj zaštiti bilja i hrane, kako bi se osiguralo da se proizvodi mogu koristiti bez štetnih efekata na korisne organizme.

 • Razvijanje programa zašite koji osiguravaju da nivo ostataka ostane znatno ispod nivoa koji propisuju vlade i prehrambeni lanci snabdevanja.

 • Uključivanje u projekte precizne poljoprivrede; ova nova tehnologija omogućava precizniju primenu.

Poslovne operacije

 • Uvođenje hibridnih električnih automobila

 • Smanjenje upotrebe papira povećanjem ulaganja u digitalne alate

 • Solarna energija u kancelarijama

 • Poboljšana analiza tokova lanca snabdevanja radi poboljšanja efikasnosti

 • Reciklaža prazne ambalaže proizvoda

Stupite u kontakt sa nama

Pristupom orijentisanim na gajene kulture, BELCHIM direktno i blisko sarađuje sa poljoprivrednim proizvođačima i razvija REŠENJA koja odgovaraju potrebama tržišta

KONTAKTIRAJTE NAS