Bounty

SIGURAN FUNGICID ZA DOBRU KALKULACIJU

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Tebukonazol 430g/l
Formulacija
Koncentrovana suspenzija (SC)

BOUNTY® je sistemičan fungicid preventivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja. Jedinstvena koncentrisana formulacija ovog preparata doprinosi njegovoj širokoj primeni i predstavlja temelj u zaštiti useva pšenice i ječma protiv najrasprostranjenijih patogena (Erysiphe graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Fusarium spp.), kao i u suzbijanju najznačajnijih bolesti u uljanoj repici (Alternaria brassicae, Erysiphe cruciferarum i drugih patogena). Pravo ekonomično rešenje samostalno ili u kombinaciji. Bounty® sa svojom naprednom formulacijom predstavlja stabilan fungicid koji za razliku od drugih preparata na tržištu nema problema sa kristalizacijom i taloženjem. Bolje delovanje na niskim temperaturama za razliku od ostalih triazola na tržištu.

Hemijska grupa Aktivna materija Pepelnica (Erysiphe graminis) Siva pegavost lista (Septoria spp.) Žuta prugasta rđa (Puccinia striformis) Crna rđa (Puccinia graminis) Palež klasa (Fusarium spp.)
Triazoli protiokonazol *** **** **** ** ***
epoksikonazol ** **** ***** ****
propikonazol * ** ** **
Bounty tebukonazol ** *** **** **** ***
Buzz Ultra DF tebukonazol ** *** **** **** ***
ciprokonazol ** ** **** ***
Strobilurini azoksistrobin * * *** ***
trifloksistrobin * * ** **
Spiroketalamini siroksamin ** ** **

Uporedna analiza efikasnosti različitih a.m. iz fungicida Izvor: Agriculture and Horticulture Development Board, Great Britain 2014.