Chanon

ŠANSA ZA DOBAR POČETAK

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Aklonifen 600 g/l
Formulacija
Koncentrovana suspenzija (SC)

CHANON® je selektivni translokacioni, zemljišni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova korova u usevima krompira, suncokreta i graška. Aktivna materija je aklonifen iz grupe difeniletara čije dejstvo je usmereno na biosintezu hlorofila i karotenoida, pa je krajnji simptom na korovima hloroza i izbeljivanje (bleaching). Korovske biljke ga usvajaju koleoptilom, hipokotilom i kotiledonima uz dalju translokaciju ksilemom, pa zbog toga najbolje delovanje ispoljava na tek izniklim korovima ili kada su u ranim fazama razvoja.