Crossfire

RAFALNA PALJBA ZA ŽITA BEZ KOROVA

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Tifensulfuron-metil 682 g/kg
Metsulfuron-metil 68 g/kg
Formulacija
Vododisperzibilne granule (WG)

CROSSFIRE je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevima pšenice i ječma. Obe aktivne materije, i tifensulfuron-metil i metsulfuron-metil se usvajaju preko lista i preko korena korovskih biljaka odakle floemskim odnosno ksilemskim transportom dospevaju do tačaka porasta korova, gde ispoljavaju svoje herbicidno delovanje. Odmah nakon aplikacije korovi prestaju sa usvajanjem vode i hranljivih materija. Prestanak rasta nastupa 24h nakon tretmana a potpuno propadanje korovske biljke nakon dve nedelje.