Currando

DVOSTRUKA POTENCIJA ZA ZADOVOLJNU REP(U)ICU

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Difenokonazol 500 g/l
Formulacija
Koncentrovana suspenzija (SC)

CURRANDO® je fungicid koji sadrži najviše difenkonazola po litri, formulisan po SMART formation systemu. Fungicid sa sistemičnim i izrazitim kurativnim delovanjem. Primenjuje se u usevima šećerne repe, uljane repice i strnih žita za efikasnu kontrolu pojave bolesti u usevu i zaustavljanje već ostvarenih infekcija.