Deluge 960 EC

“ČISTO“ NICANJE, BEZBEDAN POČETNI PORAST

O proizvodu:
Sastav (a.m)
S-Metolahlor 960 g/l
Formulacija
Koncentrat za emulziju (EC)

DELUGE® 960 EC je zemljišni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u usevima kukuruza, suncokreta, soje i šećerne repe. Aktivna materija S-metolahlor koja pripada grupi hloracetamida, usvaja se hipokotilom korovske biljke i inhibira njegovo izduživanje a samim tim zaustavlja nicanje i rast korova. Korovi koji usvoje DELUGE, uginjavaju pre nicanja ili neposredno nakon pojavljivanja na površini zemljišta.

Kultura Preporučena doza/ha
Vreme primene Karenca
Kukuruz, soja, šećerna repa 1.2-1.5 l/ha Posle setve, pre nicanja useva a najkasnije u fazi klijanja i nicanja korova OVP
Suncokret 1-1.2 l/ha