Difol

DRUGAČIJI POGLED NA SIGURNU ZAŠTITU JABUKE

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Difenokonazol 10,7 g/l
Folpet 400 g/l
Formulacija
Koncentrovana suspenzija (SC)

Difol 360 je dvokomponentni sistemični fungicid i predstavlja sinergiju svojstava aktivnih supstanci difenokonazol i folpet namenjen za suzbijanje čađave krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis i Venturia pyrina). Difenokonazol kao sistemična aktivna materija značajno inhibira rast micelija gljiva. Pored odličnog preventivnog delovanja difenokonazol ima primarno kurativno delovanje, tj. ima sposobnost zaustavljanja injekcije stare 3 dana.