Difure Gold

SPECIJALISTA ZA CERKOSPURU U ŠEĆERNOJ REPI I FUZARIJUM U STRNIM ŽITIMA

O proizvodu:
Sastav (a.m)
DIFCOR 250 EC Difenokonazol 250 g/l
Formulacija
Koncentrat za emulziju (EC)

Sastav (a.m)
FAXER 450 EC Prohloraz 45 g/l
Formulacija
Koncentrovana suspenzija (SC)

DIFURE GOLD fungicid koji u sebi sadrži dve aktivne materije i pruža dvostruku odbranu od pegavosti lista šećerne repe odlične je sinergističke aktivnosti. Sistemičnog i kurativnog delovanja, sastavni je element strategije u zaštiti šećerne repe u svetu. Jer šećer se čuva na njivi!