Dimbo

UNAPREĐENA FORMULACIJA, POBOLJŠANA EFIKASNOST

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Dikamba 480 g/l
Formulacija
Koncentrovani rastvor (SL)

DIMBO® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevima merkantilnog i silažnog kukuruza. Aktivna materija, dikamba, usvaja se uglavnom preko lista odakle se translocira kroz celu korovsku biljku inhibirajući proces deobe ćelije i fotosinteze. Kao posledica delovanja preparata DIMBO, na korovima se uočavaju značajne deformacije vegetativnih i generativnih organa, uvrtanje, žućenje listova i na kraju propadanje biljke.