Flame Duo

DVOSTRUKA SNAGA ZA ČISTA ŽITA BEZ KOROVA

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Tribenuron-metil 250 g/kg
Florasulam 104 g/kg
Formulacija
Vododisperzibilne granule (SG)

FLAME DUO® je selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice, ječma i tritikalea. U ozimim usevima primenjuje se od faze početka bokorenja do faze pojave lista zastavičara, kada je gornja površina lista poravnata i dođe do pojave jezička (faze 20 – 39 BBCH skale), a korovi u fazi ponika i intenzivnog porasta. U jarim usevima primenjuje se od faze dva razvijena lista do pojave lista zastavičara kada je gornja površina lista poravnata i dođe do pojave jezička (faze 12 – 39 BBCH skale), a korovi u fazi ponika i intenzivnog porasta.