Globaztar

SISTEMIČNI-TRANSLAMINARNI FUNGICID ŠIROKOG SPEKTRA DELOVANJA

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Azoksistrobin 250 g/l
Formulacija
Koncentrovana suspenzija (SC)

GLOBAZTAR SC je sistemični – translaminarni fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem na širok spektar bolesti u velikom broju useva, kao i u jagodičastom voću i vinovoj lozi. Odlikuje ga izuzetno brzo vezivanje za površinu biljke, kao i prodiranje u biljno tkivo, a takođe i odlična mobilnost unutar same biljke. Osim zaštite lista i stabla gajenih kultura pruža i odličnu zaštitu plodova, što je naročito značajno u proizvodnji povrća i jagodičastog voća. Dodatna prednost je kratka karenca, te je nezamenljiv u programima zaštite jagodičastog voća i povrća.

Usev / zasad Doza Vreme primene Utrošak vode Karenca Namena
Malina* 0,075 % Kada lastari dostignu dužinu 60 cm, kada se očekuju povoljni uslovi za zarazu 600 – 1.000 l/ha 10 dana Suzbijanje pegavosti i sušenja lastara
Paradajz* 0,75 l/ha Preventivno, najkasnije u vreme pojave prvih simptoma 200 – 400 l/ha 3 dana Suzbijanje plamenjače i crne pegavosti
Krastavac* 0,75 l/ha Preventivno od fenofaze prva prava dva lista, u zavisnosti od uslova u razmacima od 8-10 dana 200 – 400 l/ha 4 dana Suzbijanje plamenjače
Vinova loza* 0,075 % Preventivno, najkasnije u vreme pojave prvih simptoma 600 – 1.000 l/ha 21 dan Suzbijanje plamenjače i pepelnice
Šećerna repa* 0,5 l/ha Preventivno, najkasnije u vreme pojave prvih simptoma (od faze zatvarranja redova) 200 – 400 l/ha 21 dan Suzbijanje pegavosti lišća
Pšenica 1 l/ha Preventivno od pojave prvog kolenca pa do fenofaze nalivanja zrna, kada prvo seme dostigne polovinu krajnje veličine 200 – 300 l/ha 35 dan Suzbijanje pepelnice, rđe i pegavosti
Ječam 1 l/ha Preventivno od pojave prvog kolenca pa do fenofaze nalivanja zrna, kada prvo seme dostigne polovinu krajnje veličine 200 – 300 l/ha 35 dan Suzbijanje pepelnice i rđe

*Registrovan u EU, u postupku registracije u Srbiji!