Glotron 700 SC

OSNOVA ZAŠTITE ŠEĆERNE REPE OD KOROVA

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Metamitron 700 g/l
Formulacija
Koncentrat za suspenziju (SC)

GLOTRON® 700 SC je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu šećerne repe. Sadrži aktivnu materiju metamitron, koja se primarno usvaja preko korena a delom i preko lisne mase. Mehanizam delovanja se zasniva na inhibiciji transporta elektrona u procesu fotosinteze, što rezultira hlorozom i žućenjem po obodu lista korovskih biljaka.

Usev Preporučena doza/ha Vreme primene Karenca
Šećerna repa Jednokratno:
3-5 l/ha
Korovi u fazi kotiledona do 6 listova, a šećerna repa u fazi 2-6 listova OVP
Split aplikacijom:
2 + 2 l/ha
Prvo tretiranje kada su korovi u fazi kotiledona do razvijena 4 lista a šećerna repa u fazi dva lista, a drugo tretiranje obaviti 10 dana kasnije