Grifon

RAZLIKA SE VIDI

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Bakar oksihlorid 50% + Bakar hidroksid 50%
Formulacija
Koncentrovana suspenzija (SC)

U biljnim i životinjskim zajednicama postoje određene zaštićene vrste (Ramonda, Beloglavi sup…), koje su karakteristične za određeno stanište. Isagro – Italija je od 2018 godine formulisao tečni bakar GRIFON SC, koji je jedinstven u svetu, kako po svom sastavu, tako i po mestu i načinu delovanja. Sam naziv preparata koji u prevodu znači ¨beloglavi orao¨, govori nam da je Grifon SC, stvarno jedinstven proizvod, koji ga izdvaja od ostalih bakarnih preparata. Ujedno je i dokaz, da Isagrova proizvodnja bakra, koja traje već 120 godina, nije ispričana do kraja.
GRIFON® SC je nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem na bazi dve aktivne materije, koji se koristi za subijanje bolesti u voću, povrću, vinovoj lozi, šećernoj repi…