Lentagran 45 WP

KARIKA KOJA NEDOSTAJE U ZAŠTITI KOROVA U POVRĆU

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Piridat 450 g/kg
Formulacija
Kvašljivi prašak (WP)

LENTAGRAN je postemergenc herbicid za suzbijanje širokolisnih korova. Aktivna materija piridat brzo prodire u listove korova gde sprečava fotosintezu zbog čega biljka vene. Korovi neposredno nakon tretmana prestaju sa rastom, a prvi simptomi su vidljivi po obodu lista.

Usev / zasad Količina primene
Vreme primene Karenca
Kupus, luk, praziluk,lucerka, bela i crvena detelina do 2 kg/ha prskati samo dok su korovi mali 2-4 lista 42 dana kupus, 28 dana luk
Duvan do 1 kg/ha dok su korovi mali 2-4 lista

U nekim kulturama najbolja je upotreba u razdvojenim (split) tretmanima, 1+1 kg/ha.