Mildicut

JEDINSTVEN NOVI FUNGICID ZA SUZBIJANJE PLAMENJAČE U VINOVOJ LOZI

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Ciazofamid 25g/l + di-Na fosfamid 250 g/l
Formulacija
Koncentrovana suspenzija (SC)

MILDICUT je fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). U sebi sadrži dve aktivne materije za sistemično, dugo i pouzdano delovanje. Aktivna materija ciazofamid, ima odlično i dugotrajno preventivno delovanje (10–14 dana). Poseduje neprikosnovenu efikasnost u kišnim uslovima, štiti novi porast i uništava spore preventivno i eradikativno. U svom sastavu sadrži i dinatrijum fosfit, čiji metaboliti u zelenim delovima vinove loze podstiču prirodni obrambeni mehanizam biljke, a primena Mildicut 25 SC se prepoznaje iz udaljenosti prema visokom „green effektu“ koji ostavlja iza sebe. Mildicut ima sposobnost zaustavljanja zaraze od plamenjače pri pojavi prvih uljnih pega.

Usev / zasad Doza Vreme primene Broj tretmana Interval Karenca
Vinova loza 3 l/ha pre cvetanja (BBCH 57-61) najviše 3 puta u jednoj godini U zavisnosti od vremena primene i uslova za razvoj plamenjače (u normalnim uslovima za razvoj bolesti 10-12 dana) 21 dan za vinske sorte i 28 za stone sorte
3 l/ha cvetanje (BBCH 70-73)
4 l/ha zatvaranje grozda (BBCH 75-79)

Preventivni tretmani garantuju potpunu zaštitu protiv plamenjače. Sa maksimalnom dozom Mildicut® -a, (4 l/ha) 10 -12 dana potpuna zaštita u svim vremenskim uslovima i razvojnim fazama vino loze.