Monarch

KRALJEVSKI TRETMAN, ZA VRHUNSKI KVALITET I ROD

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Flutoilanill 450g/l
Formulacija
Koncentrovana suspenzija (SC)

MONARCH 450 SC je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem koji se koristi kao tečni tretman semenskog krompira sa ciljem zaštite zasada od svih sojeva prouzrokovača bolesti bele noge (Rhizoctonia solani). Poseduje odlično sporedno delovanje na srebrnu pegavost krtola krompira (Helminthosporium solani). Odlikuje se dugotrajnom efikasnošću koja traje i do 6 meseci nakon primene. Stabilan je na visokim temperaturama, otporan na razgradnju UV zracima. Efikasnost ne zavisi od tipa i pH vrednosti zemljišta (stabilan od pH 3 do pH 11).

Kultura Preporučena doza Vreme primene
Krompir 0,2 l/t semenskog krompira primena pre sadnje
mogu se tretirati i naklijale i sečene krtole

Monarch® je odlična formulacija aktivne materije flutoilanil koja se koristi za beskompromisnu zaštitu semenskog kompira od prouzrokovača bele noge krompira Rhizoctonia solani. Visoka efikasnost i pouzdanost delovanja tokom dugog perioda obezbeđuju da se sa njiva izvadi visok rod koji će zdrav ući u skladišta bez bojazni kako za visinu prinosa tako i za njegov kvalitet.

Rhizoctonia % zdravih krtola % suve materije % deformisanih krtola
Nema 100 20.9 0
Nizak % zaraze 95 20.7 5
Srednji % zaraze 82 19.7 17
Visok % zaraze 71 18.9 36