Motivell Extra 6 OD

NOVI MOTIV ZA ODGOVORNU ZAŠTITU KUKURUZA

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Nikosulfuron 60 g/l + dodatni patentirani ađuvanti
Formulacija
Uljna disperzija (OD)

Motivell® Extra 6 OD je jedinstven herbicid nove generacije. U toku obimnih dugogodišnjih istraživanja pronađen je najkvalitetniji nikosulfuron koji je na svetskom tržištu poznatiji pod komercijalnim imenom Motivell® 4 SC. Daljim razvojem ove briljantne aktivne materije nastao je novi Motivell® Extra 6 OD formulacija koja se temelji na sasvim novom patentiranom sistemu specifičnih ađuvanata, što je osnova za bitno poboljšana svojstva kao što su povećana efikasnost, homogenost i stabilnost proizvoda za vreme skladištenja. Novom tehnologijom formulisanja smo dobili stabilnost u svim vremenskim uslovima i veliku otpornost od spiranja kišom. U najviše 2 do 3 sata, Motivell® Extra 6 OD se u celosti absorbuje u biljku, tako da može ispoljiti svoju punu efikasnost (većina generičkih nikosulfurona se absorbuje za najmanje 6 sati). Ova velika prednost je naročito značajna u kišnim uslovima.

Korovi u kukuruzu Preporučena doza/ha Vreme primene Karenca
Jednogodišnji travni korovi

(Setaria sp. muhari, Echinochloa crus-galli – koštan)

0,4-0,5l /ha Kada kukuruz ima 2-6 listova, najviše 8, a korovi već iznikli OVP
Višegodišnji travni korovi

(Sorghum halepense – rizomski sirak)

Optimalna zakorovljenost: 0.6 l/ha (analogno 1.35 l/ha nikosulfuron 4SC)

Maksimalna zakorovljenost: 0.75 l/ha (analogno 1.65 l/ha nikosulfuron 4SC)