Moxa

PODRŠKA ZA VISOK PRINOS

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Trineksapak-etil 250g/l
Formulacija
Koncentrat za emulziju (EC)

MOXA je proizvod koji spada u grupu regulatora rasta. Aktivna materija (trinexapac-etil) inhibira delovanje hormona rasta giberelina i na taj način sprečava suvišno izduživanje stabla kod pšenice i ječma. Doprinosi prevenciji poleganja useva, zatim bolje i jače ukorenjavanje kao i intenzivnije korišćenje vode i hraniva. Sat vremena posle primene preparata počinje njegova aktivacija