Onyx

PROIZVOD ZA BUDUĆNOST

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Piridat 600 g/l
Formulacija
Koncentrat za emulziju (EC)

ONYX je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u usevu kukuruza. Piridat, aktivna materija preparata Onyx, se apsorbuje preko listova korovskih biljaka, veoma brzo (za manje od 1 sata) prodire kroz kutikulu lista i ispoljava specifičan mehanizam delovanja tako što ometa fotosintezu inhibiranjem transporta elektrona u fotosistemu II (HRAC C3,6).
Neposredno nakon tretmana korovi prestaju sa rastom, a simptomi počinju na obodu listova (prvo hloroza a zatim potpuna nekroza i sušenje biljke).

Kultura Preporučena doza/ha Vreme primene Karenca
Kukuruz Jednokratno 1.5 l/ha U fazi od 2-8 listova kukuruza OVP
Split aplikacijom 0.75 + 0.75 l/ha U intervalu od 7 dana od prvog tretmana OVP

* U postupku registracije za povrće