Romectin

INSEKTO-AKARICID ZA SUZBIJANJE KRUŠKINE BUVE I ŠTETNIH GRINJA

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Abamektin 18g/l
Formulacija
Koncentrat za emulziju (EC)

ROMECTIN je insekto-akaricid širokog spektra primene, stabilne formulacije nove generacije. Kontaktno i digestivno deluje. U zaštiti kruške, jabuke, maline i jagode sa karencom od 14 dana, dok u paradajzu samo 3 dana. prodire u list biljke i zadržava se u parenhimskom tkivu, čime se obezbeđuje produžena aktivnost preparata. Do mesta delovanja dospeva kontaktnim putem i ingestijom. Simptomi se manifestuju kroz ireverzibilnu paralizu i prestanak ishrane.

Gajena biljka Štetna vrsta Doza primene Vreme primene
Jabuka crvena voćnja grinja (Panonychus ulmi) i atlantski pregalj (Tetranychus turkestani) 0.5-0.75 l/ha (poželjno dodati 3 l/ha mineralnog ulja) po pojavi prvih pokretnih formi, u fenofazi precvetavanja
Kruška obična kruškina buva (Psylla pyri) 0.5-0.75 l/ha (poželjno dodati 3 l/ha mineralnog ulja) u vreme masovnog piljenja larvi, u fenofazi precvetavanja
*Malina eriofidne grinje (Phyllocoptes gracilis) 0.75-1 l/ha (7.5-10 ml na 10 l vode) po pojavi pokretnih formi
*Jagoda Grinje (Tarsonemus pallidus) obični paučinar (Tetranychus urticae) 0.5-0;75 l/ha (5-7;5 ml na 10 l vode) tokom vegetacije, po potrebi, pri pojavi pokretnih formi grinja
*Paradajz u zaštićenom prostoru obični paučinar (Tetranychus urticae) 0.5 l/ha (5 ml na10 l) u vreme prve pojave jedinki
*Vinova loza Eriofidne grinje (Calepitrimerus vitis) 0.75-1 l/ha (7.5-10 ml na 10 l vode) Od pojave prvog lista do početka cvetanja vinove loze (faze 11-55 BBCH skale)

* Registrovano u Evropskoj uniji, u procesu proširenja registracije u Srbiji