Scatto

JEDNIM KLIKOM SUZBIJTE ŠTETNE INSEKTE

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Deltametrin – 25 g/l (98% tehničke čistoće)
Formulacija
Koncentrat za emulziju (EC)

SCATTO je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Pripada grupi piretroida, koju odlikuje veoma brzo delovanje na ciljane organizme. Aktivna materija deltametrin, ometa sposobnost nervnih ćelija u prenosu signala za otvaranje natrijum kanala, kod insekata izaziva gubitak koordinacije i veoma brzo uginuće – “knock down” efekat. Ovim brzo sprečavamo oštećenja od insekata. Scatto je pogodan za upotrebu u ICM (integrirano upravljanje usevima). Scatto® je registrovan u EU.

Usev/zasad Štetočine Količina / % primene Vreme primene Utrošak vode Maksimalni broj tretmana
Jabuka* Jabukin smotavac (Cydia pomonella), Biljne vaši (Aphididae), jabukine lisne ose (Hoplocampa testudinea ), Miner okruglih mina (Leucoptera scitella), Miner belih mina (Lithocolletis corylifoliella), Miner tačkastih, mramornih mina (Lithocolletis blancardella) 0,02-0,03 % ( 2-3 ml u 10 l vode) 0,03 – 0,05 % (3-5 ml u 10 l vode ) Po pojavi prvih pokretnih stadijuma štetnog organizma 600-1000 l/ha ( 6-10 l na 100 m² ) 2 puta u razmaku od 14 dana
Kruška Obična kruškina buva (Psylla pyri), Kruškina osa (Hoplocampa brevis) Pepeljasta krukina vaš (Dysaphis pyri) 0,05% ( 5 ml u 10 l vode) 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 l vode) 0,02-0,03% (2-3 ml u 10 l vode) Po pojavi prvih pokretnih stadijuma štetnog organizma 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m²) 2 puta u razmaku od 14 dana
Breskva* Biljne vaši (Aphididae) Breskvin smotavac (Cydia molesta) 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 l vode) 0,05% (5 ml u 10 l vode) Po pojavi prvih pokretnih stadijuma Štetnog organizma 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m²) Jedan tretman
Šljiva* Žuta šljivina osa (Hoplocampa flava) Crne šljivine ose (Hoplocampa minuta) Biljnih Vaši (Aphididae) 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 l vode) Po pojavi prvih pokretnih stadijuma štetnog organizma 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m²) Jedan tretman
Trešnja i Višnja* Biljne vaši (Aphididae) Trešnjina muva (Rhagoletis cerasi) Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 l vode) 0,07% 7 ml u 10 l vode) 300-400 ml/ha Po pojavi prvih pokretnih stadijuma Odrasla jedinka voćne mušice 600-1000 l/ha (6-10 l vode na 100 m²) Jedan tretman U vreme sazrevanja plodova
Vinova loza* Žuti grozdov moljac (Eupoecillia/ Clysia ambiguella) Pepeljast grozdov moljac (Lobesia/Polychrosis botrana) Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) 0,03-0,04% (3-4 ml u 10 l vode) 0,05-0,07% (5-7 ml u 10 l vode) 300-400 ml/ha Suzbijanje prve generacije Za suzbijanje druge generacije Odrasla jedinka 600-1000 l/ha (6-10 l vode na 100 m²) 600-1000 l/ha (6-10 l vode na 100 m²)
Strna žita* Žitna pijavica (Lema melanopus) Biljne vaši (Aphididae) 0,2-0,3 l/ha Pri pojavi prvih pokretnih stadijuma štetnog organizma 200-400 l/ha Jedan tretman
Kukuruz* Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) 0,4-0,5 l/ha Pri pojavi prvih pokretnih stadijuma 200-400 l/ha 3 puta sa razmakom od 14 dana
Uljana repica* Repičin sjajnik (Meligethes aeneus) Ripičina lisna osa (Athalia colibri) 0,2-0,3 l/ha Pri pojavi prvih pokretnih stadijuma 200-400 l/ha Jedan tretman
Kupus, Karfiol, Brokoli Kupusni moljac (Plutella xylostella), Kupusar (Pieris sp.), Lisne sovice (Mamestra brassicae), Lisna vaš kupusa (Brevicoryne brassicae), Pamukova sovica (Helicoverpa armigera), Podgrizajuće sovice (Agrotis sp,) 0,3-0,5 l/ha Po pojavi prvih pokretnih stadijuma štetnog organizma 500 l/ha 2 puta u razmaku od 14 dana
Jagoda u plasteniku i na otvorenom polju Biljne vaši (Aphis spp.) 0,25-0,5 l/ha Pojava prvih pokretnih stadijuma 500-1000 l/ha 3 puta u razmaku od 14 dana
Ukrasno bilje u plasteniku i na otvorenom polju Bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) 0,5 l/ha Kada je razvijeno lišće, po pojavi prvih pokretnih stadijuma 700 l/ha 3 puta u razmaku od 7 dana
Krastavac, Kornišon, Dinja, Lubenica u plasteniku i na otvorenom polju Pamukova sovica (Helicoverpa armigera) Pamukova vaš (Aphis gossypi) Lisne vaši (Aphis spp.) 0,3-0,7 l/ha (3-7 ml na 100 m²) Po pojavi prvih pokretnih stadijuma štetnog organizma 600-1400 l/ha (6-14 l vode na 100 m²) 3 puta u razmaku od 7 dana