Shirudo

JAPANSKI ŠTIT ZA SIGURNU ZAŠTITU OD ŠTETNIH INSEKATA

O proizvodu:
Sastav (a.m)
tebufenpirad 200 g/kg
Formulacija
Kvašljivi prašak (WP)

Shirudo® je kontaktni i digestivni akaricid. Nesistemični akaricid, sa umerenim translaminarnim kretanjem te sprečava razvoj grinja i sa naličja lista (prednost pri suzbijanju Tetranychus sp.) Ispoljava brzo delovanje na larve, nimfe i odrasle grinje. Ne deluje na prezimljujuća jaja crvenog voćnog pauka. Njegova efikasnost ne zavisi od temperature, što je od izuzetnog značaja, jer se na višim temperaturama grinje brže razmnožavaju i brzo obnavljaju populaciju.
IRAC klasifikacija aktivne materije: 21A, METI akaricidi (respiratorni otrovi).
Na insekte i grinje deluje blokiranjem transporta elektrona u mitohondrijalnom kompleksu I. Izuzetno je selektivan za korisne insekte, uključujući i pčele. Nakon njegove primene, predatorski organizmi se nesmetano razmnožavaju i nadalje kontrolišu brojnost štetnih grinja.