Sumi Alpha 5 EW

SVESTRAN, MOĆAN I EKONOMIČAN KRALJ PIRETROIDA

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Esfenvalerat 50g/l
Formulacija
Emulzija ulja u vodi (EW)

SUMI-ALPHA 5 EW je sintetički piretroid širokog spektra delovanja i male doze primene. Esfenvalerat je najefikasniji izomer od 4 izomera fenvalerata. Deluje na nervni sistem insekata. Karakteriše ga izuzetno brzo kontaktno delovanje, a za razliku od drugih piretroida, mnogo je perzistentniji, zahvaljujući formulaciji koja mu obezbeđuje otpornost na ispiranje kišom i degradaciju sunčevom svetlosti. Spektar delovanja insekticida Sumi Alpha 5 EW obuhvata gotovo sve štetne insekte na velikom broju kultura.

Usev/zasad Štetočine Doza l/ha Karenca
Žitarice Lisne vaši, lema, stenice… 0,1-0,2 14
Kukuruz (merkantilni, semenski, šećerac) Kukuruzni plamenac, kukuruzne sovice, pamukova sovica, kukuruzna zlatica 0,2-0,3 21
Šećerna repa Lisne vaši 0,15 56
Uljana repica Lisne vaši, repičin sjajnik, buvači, repičina lisna osa 0,2 14
Povrće Veliki mali kupusar, kupusni moljac, lisne vaši, tripsi, pamukova sovica 0,15-0,25 Kupus 10 dana, paprika, paradajz, krastavac 7 dana, grašak 5 dana
Voće Savijači pokožice ploda, lisne vaši, jabukin smotavac, voćne ose, kruškina buva (samo za prve zimsko-prolećne tretmane) 0,15-0,3 14
Vinova loza Grožđani moljac 0,2 14
Ukrasno bilje Lisne vaši 0,2 OVP