Temsa

SIGURNOST ZA PROFESIONALNE PROIZVOĐAČE

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Mezotrion 100 g/l
Formulacija
Koncentrat za suspenziju (SC)

Temsa® je herbicid koji suzbija širokolisne korove u kukuruzu i ima veliku fleksibilnost primene i obezbeđuje sigurnost i stabilnost u proizvodnji kukuruza. Aktivna materija mezotrion svojim multi sight efektom delovanja (folijarno i preko zemljišta) pruža odličnu efikasnost u suzbijanju najinvazivnijih širokoliisnih korova u kukuruzu kao što su Ambrozija, Abuthilon, Datura, Xhathium.

Kultura Preporučena doza/ha Vreme primene Karenca
Kukuruz 1-1.2 l u fazi od 2-8 lista kukuruza OVP