Valis Plus

TROSTRUKA ZAŠTITA POVRĆA I VINOVE LOZE

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Valifenalat 60 g/kg + bakar oksihlorid 150 g/kg + bakar hidroksid 150 g/kg
Formulacija
Vododisperzibilne granule (WG)

VALIS® PLUS je najnovije “čedo“ familije Valis, namenjen za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i plamenjače paradajza i plavog patlidžana (Phytophthora infestans). Valis Plus je jedinstven fungicid koji se sastoji od tri aktivne materije, koje imaju različite mehanizme delovanja, samim tim i veliku prednost u odnosu na druge fungicide koji se koriste za istu namenu.

Kultura Doza Vreme primene Broj tretmana Karenca
Vinova loza 2 kg/ha Pre i posle cvetanja između faza BBCH 13 i BBCH 81 2 puta tokom vegetacije sa razmakom od 10-14 dana u zavisnosti od razvoja bolesti 28 dana
Paradajz, Plavi patlidžan 2,5 kg/ha Preventivno između faza BBCH 17 i BBCH 85 3 puta tokom vegetacije – minimalni razmak između tretmana 7 dana Plavi patlidžan – 3 dana
Paradajz – 10 dana

Utrošak vode prilkom tretmana u zavisnosti od kulture – 600 -1000 l/ha