Videryo F

ZLATNI STANDARD ZAŠTITE VINOVE LOZE U ITALIJI

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Cyazofamid 40 g/l + Folpet 400 g/l
Formulacija
Koncentrovana suspenzija (SC)

Videryo® F je preventivni fungicid koji se koristi za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i crna trulež grožđa (Guignardia bidwellii).
Videryo® F sadrži dve aktivne materije:
Cyazofamid – koji blokira transport elektrona unutar mitihondrije u mitohondrijalnoj membrani (na taj način ometa disanje) gljiva (FRAC 21).
Folpet – deluje na ćelije na tri različita nivoa (ćelijska podela, disanje i permeabilnost ćelije) i utiče na razvoj micelije i sprečava klijanje spora gljivice, kontaktivni fungicid sa protektivnim delovanjem (FRAC M 4).