Zenby

MUDRO BIRAJ, ZDRAVO BERI

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Izofetamid 600 g/l
Formulacija
Koncentrovana suspenzija (SC)

ZENBY® je prvi proizvod u Evropi na bazi izofetamida. Na tržište donosi novo rešenje za bolju i uspešniju zaštitu zasada od bolesti. Izofetamid je nova aktivna materija razvijena 2005. godine u razvojnom centru Ishihara kaisha bioscience u Japanu. Rezultat je saradnje hemičara i biologa na istaživanju derivata amidne kiseline. Izofetamid je fungicid širokog spektra delovanja na fitopatogene gljive iz roda askomiceta (Sclerotionia sp., Monilia sp.) i deuteromiceta (Botrytis sp.). Izofetamid specifično deluje na succinate dehydrogenasu (SDH) Complex-a II, ključnog enzima mitohondrijskog disanja u ukrštanju dva mitohondrijska procesa koji su esencijalni za život ćelije gljivice.

Kultura Bolest Vreme primene Broj tretmana Interval između tretmana (dana) Količina primene (l/ha) PHI u danima
Kajsija i breskva Monilia BBCH 57-69 2 9 0,8 7
Višnja Monilia BBCH 57-69 2 9 0,8 7
Vinsko i stono grožđe Botrytis BBCH 61-85 2 21 1,3 21
Jagode na otvorenom i zatvorenom Botrytis BBCH 60-87 2 7 1,2 1
Malina * Botrytis BBCH 51-69 2 7 1,2-1,6 7

* U procesu registracije u EU