Zumba

PLES BEZ KOROVA ZA ČISTO ŽITO

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Florasulam 50 g/l
Formulacija
Koncentrovana suspenzija (SC)

ZUMBA® je selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu ozime pšenice i jarog ječma. Način delovanja je tako da inhibira sintezu biljnih aminokiselina-acetohidroksiacid sintazu – AHAS. Primenjuje se od početka bokorenja do faze prvog kolenca (faza 23-31 BBCH skale), a korovi u fazi ponika i intenzivnog porasta.