Flurostar Super

2021-06-28T12:30:56+02:00January 31st, 2020|

Flurostar Super NOVA ZVEZDA U BORBI PROTIV KOROVA U PŠENICI O proizvodu: Sastav (a.m) Fluroksipir 100g/l + Florasulam 1g/l Formulacija Suspoemulzija (SE) FLUROSTAR® SUPER je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u usevima pšenice i ječma. Sadrži dve aktivne materije različitog mehanizma delovanja. Fluroksipir se ubraja u grupu regulatora rasta (naziva se [...]