Profilux

2020-02-12T08:14:11+01:00February 6th, 2020|

Profilux PROFESIONALNI FUNGICID SA PREVENTIVNIM I KURATIVNIM DELOVANJEM O proizvodu: Sastav (a.m) Mankozeb 680g/kg + Cimoksanil 45g/kg Formulacija Vodotopive granule (WG) PROFILUX je fungicid na bazi dve aktivne materije. Cimoksanil iz grupe Karbamida (uree) inhibira sporulaciju (obrazovanje spora). Sistemično delovanje cimoksanila (lokalna distribucija u biljci) obezbeđuje kurativni efekat od 1-2 dana. Druga aktivna materija, [...]