Katoun Gold

2021-06-29T09:42:33+02:00June 29th, 2021|

Katoun Gold BUDUĆNOST BIOLOŠKE HERBICIDNE NEGE O proizvodu: Sastav (a.m) pelargonična kiselina 680 g/l Formulacija Koncentrat za emulziju (EC) KATOUN GOLD® je totalni herbicid novije generacije sa kontaktnim delovanjem. KATOUN GOLD® se može primenjivati i kao desikant.