Mizuki

2023-01-31T09:42:50+01:00January 31st, 2023|

Mizuki FORMULA ZA DESIKACIJU 21. VEKA O proizvodu: Sastav (a.m) Piraflufen-etil 10,6 g/l Formulacija Koncentrovana suspenzija (SC) Nakon zabrane i ograničenja upotrebe dikvata proizvođači imaju problem rešavanja desikacije u usevima. MIZUKI® je novost koja predstavlja novi standard za desikaciju krompira, a pored toga MIZUKI® je odličan herbicid za širokolisne korove i sredstvo za kontrolu [...]