Protendo Duo

2021-06-29T10:28:52+02:00June 29th, 2021|

Protendo Duo HARMONIJA VRHUNSKOG KVALITETA I PRINOSA O proizvodu: Sastav (a.m) PROTENDO® Protiokonazol 250 g/l Formulacija Koncentrat za emulziju (EC) Sastav (a.m) BOUNTY® Tebukonazol 430 g/l Formulacija Koncentrovana suspenzija (SC) Napredna formulacija sa većom koncentracijom aktivnih materija koje se idealno dopunjuju pruža odličnu preventivu u zaštiti lista i stabla. PROTENDO® je sistemični fungicid preventivnog, [...]

Protendo

2021-06-30T13:23:17+02:00February 6th, 2020|

Protendo NAJSNAŽNIJI TRIAZOL O proizvodu: Sastav (a.m) Protiokonazol 250 g/l Formulacija Koncentrat za emulziju (EC) PROTENDO je sistemični fungicid preventivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja. Suzbija i kontroliše širok spektar prouzrokovača bolesti pšenice, ječma, uljane repice i suncokreta među kojima su najznačajnije Erysiphe graminis, Puccinia spp., Septoria tritici, Pyrenophora teres, Fusarium spp. Sclerotinia sclerotiorum, Phoma [...]

Go to Top