Chanon

2023-01-31T09:29:51+01:00

Chanon ŠANSA ZA DOBAR POČETAK O proizvodu: Sastav (a.m) Aklonifen 600 g/l Formulacija Koncentrovana suspenzija (SC) CHANON® je selektivni translokacioni, zemljišni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova korova u usevima krompira, suncokreta i graška. Aktivna materija je aklonifen iz grupe difeniletara čije dejstvo je usmereno na biosintezu hlorofila i karotenoida, [...]