Globaztar SC

2021-06-28T12:29:34+02:00February 5th, 2020|

Globaztar SISTEMIČNI-TRANSLAMINARNI FUNGICID ŠIROKOG SPEKTRA DELOVANJA O proizvodu: Sastav (a.m) Azoksistrobin 250 g/l Formulacija Koncentrovana suspenzija (SC) GLOBAZTAR SC je sistemični - translaminarni fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem na širok spektar bolesti u velikom broju useva, kao i u jagodičastom voću i vinovoj lozi. Odlikuje ga izuzetno brzo vezivanje za površinu biljke, [...]