Videryo F

2023-01-31T10:53:49+01:00January 31st, 2023|

Videryo F ZLATNI STANDARD ZAŠTITE VINOVE LOZE U ITALIJI O proizvodu: Sastav (a.m) Cyazofamid 40 g/l + Folpet 400 g/l Formulacija Koncentrovana suspenzija (SC) Videryo® F je preventivni fungicid koji se koristi za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i crna trulež grožđa (Guignardia bidwellii). Videryo® F sadrži dve aktivne materije: Cyazofamid – koji [...]