Dimbo

2021-06-29T10:26:25+02:00June 29th, 2021|

Dimbo UNAPREĐENA FORMULACIJA, POBOLJŠANA EFIKASNOST O proizvodu: Sastav (a.m) Dikamba 480 g/l Formulacija Koncentrovani rastvor (SL) DIMBO® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevima merkantilnog i silažnog kukuruza. Aktivna materija, dikamba, usvaja se uglavnom preko lista odakle se translocira kroz celu korovsku biljku inhibirajući proces deobe ćelije [...]

Oceal SG

2021-06-28T12:33:43+02:00February 3rd, 2020|

Oceal SNAŽNA DIKAMBA, ODLIČAN PRINOS O proizvodu: Sastav (a.m) Dikamba 700 g/kg Formulacija Vodorastvorljive granule (SG) Oceal® je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u silažnom i merkantilnom kukuruzu. Primenjuje se u kukuruzu, u fazi razvoja 3-5 listova. Analizom kompatibilnosti programa različitih formulacija dikambe došlo se do zaključka da [...]

Go to Top