Dimbo

2021-06-29T10:26:25+02:00June 29th, 2021|

Dimbo UNAPREĐENA FORMULACIJA, POBOLJŠANA EFIKASNOST O proizvodu: Sastav (a.m) Dikamba 480 g/l Formulacija Koncentrovani rastvor (SL) DIMBO® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevima merkantilnog i silažnog kukuruza. Aktivna materija, dikamba, usvaja se uglavnom preko lista odakle se translocira kroz celu korovsku biljku inhibirajući proces deobe ćelije [...]