Zenby

2023-01-31T11:05:14+01:00February 6th, 2020|

Zenby MUDRO BIRAJ, ZDRAVO BERI O proizvodu: Sastav (a.m) Izofetamid 600 g/l Formulacija Koncentrovana suspenzija (SC) ZENBY® je prvi proizvod u Evropi na bazi izofetamida. Na tržište donosi novo rešenje za bolju i uspešniju zaštitu zasada od bolesti. Izofetamid je nova aktivna materija razvijena 2005. godine u razvojnom centru Ishihara kaisha bioscience u Japanu. [...]