Teflix

2021-06-29T10:14:25+02:00June 29th, 2021|

Teflix JAPANSKI ŠTIT ZA SIGURNU ZAŠTITU OD ŠTETNIH INSEKATA O proizvodu: Sastav (a.m) Teflutrin 15 g/kg Formulacija Mikrogranule (MG) TEFLIX je nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem, namenjen za suzbijanje najdominantnijih zemljišnih štetočina u ratarskim usevima kao što su larve žičnjaka (Elateridae), larve gundelja (Scarabaeidae), larve kukuruzne zlatice (Diabrotica sp.). Aktivna materija [...]