Vintec

2020-02-12T09:28:50+01:00February 11th, 2020|

Vintec BUDUĆNOST ZAŠTITE BILJA JE TU O proizvodu: Sastav (a.m) Trichoderma atroviride soj SC1 1 x 10¹² Formulacija Vododisperzibilne granule (WG) Vintec® Vintec je biološki fungicid novije generacije za suzbijanje ESCA/BDA u vinovoj lozi (prouzrokovači Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum) sive truleži u paradajzu i vinovoj lozi (prouzrokovač Botrytis cinerea). Organski proizvod Visok sadržaj aktivne [...]