Zumba

2023-01-31T10:59:12+01:00January 31st, 2023|

Zumba PLES BEZ KOROVA ZA ČISTO ŽITO O proizvodu: Sastav (a.m) Florasulam 50 g/l Formulacija Koncentrovana suspenzija (SC) ZUMBA® je selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu ozime pšenice i jarog ječma. Način delovanja je tako da inhibira sintezu biljnih aminokiselina-acetohidroksiacid sintazu - AHAS. Primenjuje se od početka bokorenja do faze [...]

Mizuki

2023-01-31T09:42:50+01:00January 31st, 2023|

Mizuki FORMULA ZA DESIKACIJU 21. VEKA O proizvodu: Sastav (a.m) Piraflufen-etil 10,6 g/l Formulacija Koncentrovana suspenzija (SC) Nakon zabrane i ograničenja upotrebe dikvata proizvođači imaju problem rešavanja desikacije u usevima. MIZUKI® je novost koja predstavlja novi standard za desikaciju krompira, a pored toga MIZUKI® je odličan herbicid za širokolisne korove i sredstvo za kontrolu [...]

Glosset

2023-01-31T09:33:30+01:00January 31st, 2023|

Glosset DRUGI ČEKAJU KIŠU, ON JE UVEK SPREMAN ZA AKCIJU O proizvodu: Sastav (a.m) Flufenacet 600 g/l Formulacija Koncentrovana suspenzija (SC) GLOSSET® je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevima pšenice, ječma, raži i tritikalea. Spada u grupu herbicida inhibitora ćelijskih deoba, inhibira rast čvorova busanja trava. Preparat je iz [...]

Chanon

2023-01-31T09:29:51+01:00January 31st, 2023|

Chanon ŠANSA ZA DOBAR POČETAK O proizvodu: Sastav (a.m) Aklonifen 600 g/l Formulacija Koncentrovana suspenzija (SC) CHANON® je selektivni translokacioni, zemljišni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova korova u usevima krompira, suncokreta i graška. Aktivna materija je aklonifen iz grupe difeniletara čije dejstvo je usmereno na biosintezu hlorofila i karotenoida, [...]

Flame Duo

2022-03-17T14:42:51+01:00March 17th, 2022|

Flame Duo DVOSTRUKA SNAGA ZA ČISTA ŽITA BEZ KOROVA O proizvodu: Sastav (a.m) Tribenuron-metil 250 g/kg Florasulam 104 g/kg Formulacija Vododisperzibilne granule (SG) FLAME DUO® je selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice, ječma i tritikalea. U ozimim usevima primenjuje se od faze početka bokorenja do faze pojave lista zastavičara, [...]

Crossfire

2022-03-17T12:36:43+01:00March 17th, 2022|

Crossfire RAFALNA PALJBA ZA ŽITA BEZ KOROVA O proizvodu: Sastav (a.m) Tifensulfuron-metil 682 g/kg Metsulfuron-metil 68 g/kg Formulacija Vododisperzibilne granule (WG) CROSSFIRE je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevima pšenice i ječma. Obe aktivne materije, i tifensulfuron-metil i metsulfuron-metil se usvajaju preko lista i preko korena korovskih [...]

Baptiste

2022-03-17T12:29:45+01:00March 17th, 2022|

Baptiste ČUDA SU MOGUĆA O proizvodu: Sastav (a.m) Flufenacet 240 g/kg Metribuzin 175 g/kg Formulacija Vododisperzibilne granule (WG) BAPTISTE® je selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u usevu krompira i soje. Primenjuje se posle setve, a pre nicanja useva. U poslednje vreme svedoci smo sve veće rezistentnosti korovskih biljaka na [...]

Onyx Extra

2021-06-29T09:51:38+02:00June 29th, 2021|

Onyx Extra JEDINSTVEN, SNAŽAN, FLEKSIBILAN O proizvodu: Sastav (a.m) Piridat 600 g/l Mezotrion 90 g/l Formulacija Uljna disperzija (OD) ONYX EXTRA je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu. Sadrži dve aktivne materije različitog mehanizma delovanja. Piridat se uglavnom nakuplja u listovima korovskih biljaka gde deluje kao inhibitor fotosinteze u fotosistemu [...]

Onyx

2021-06-29T09:48:59+02:00June 29th, 2021|

Onyx PROIZVOD ZA BUDUĆNOST O proizvodu: Sastav (a.m) Piridat 600 g/l Formulacija Koncentrat za emulziju (EC) ONYX je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u usevu kukuruza. Piridat, aktivna materija preparata Onyx, se apsorbuje preko listova korovskih biljaka, veoma brzo (za manje od 1 sata) prodire kroz kutikulu lista i ispoljava specifičan [...]

Dimbo

2021-06-29T10:26:25+02:00June 29th, 2021|

Dimbo UNAPREĐENA FORMULACIJA, POBOLJŠANA EFIKASNOST O proizvodu: Sastav (a.m) Dikamba 480 g/l Formulacija Koncentrovani rastvor (SL) DIMBO® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevima merkantilnog i silažnog kukuruza. Aktivna materija, dikamba, usvaja se uglavnom preko lista odakle se translocira kroz celu korovsku biljku inhibirajući proces deobe ćelije [...]

Go to Top