Onyx Extra

2021-06-29T09:51:38+02:00June 29th, 2021|

Onyx Extra JEDINSTVEN, SNAŽAN, FLEKSIBILAN O proizvodu: Sastav (a.m) Piridat 600 g/l Mezotrion 90 g/l Formulacija Uljna disperzija (OD) ONYX EXTRA je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu. Sadrži dve aktivne materije različitog mehanizma delovanja. Piridat se uglavnom nakuplja u listovima korovskih biljaka gde deluje kao inhibitor fotosinteze u fotosistemu [...]

Onyx

2021-06-29T09:48:59+02:00June 29th, 2021|

Onyx PROIZVOD ZA BUDUĆNOST O proizvodu: Sastav (a.m) Piridat 600 g/l Formulacija Koncentrat za emulziju (EC) ONYX je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u usevu kukuruza. Piridat, aktivna materija preparata Onyx, se apsorbuje preko listova korovskih biljaka, veoma brzo (za manje od 1 sata) prodire kroz kutikulu lista i ispoljava specifičan [...]

Dimbo

2021-06-29T10:26:25+02:00June 29th, 2021|

Dimbo UNAPREĐENA FORMULACIJA, POBOLJŠANA EFIKASNOST O proizvodu: Sastav (a.m) Dikamba 480 g/l Formulacija Koncentrovani rastvor (SL) DIMBO® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevima merkantilnog i silažnog kukuruza. Aktivna materija, dikamba, usvaja se uglavnom preko lista odakle se translocira kroz celu korovsku biljku inhibirajući proces deobe ćelije [...]

Comandor

2021-06-29T10:24:01+02:00June 29th, 2021|

Comandor BUDI KOMANDANT NA SVOJOJ PARCELI O proizvodu: Sastav (a.m) Klomazon 480 g/l Formulacija Koncentrat za emulziju (EC) Tehnologija zaštite ratarskih useva od korova se u poslednjih nekoliko godina značajno menja pa tako svoje mesto zasluženo pronalazi i herbicid na bazi aktivne materije klomazon. COMANDOR® (klomazon 480g/l) je selektivni translokacioni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih [...]

Chaco

2021-06-29T09:11:47+02:00June 29th, 2021|

Chaco ZA PROLEĆNO ČIŠĆENJE OD KOROVA O proizvodu: Sastav (a.m) Klopiralid 267 g/l + Pikloram 67 g/l Formulacija Koncentrovani rastvor (SL) CHACO® je selektivni translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u usevu uljane repice. Snažan herbicid, u sebi sadrži dve aktivne materije, koje sinergistički (uzajamno) pojačavaju ukupnu efikasnost ovog herbicida. Odlikuje se dvostrukim [...]

Acorix

2021-06-29T10:20:16+02:00June 29th, 2021|

Acorix POZNAT HERBICID, KVALITETNA FORMULACIJA O proizvodu: Sastav (a.m) Metribuzin 700 g/kg Formulacija Vododisperzibilne granule (WG) ACORIX 70 WG je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima soje, krompira, lucerke. Sadrži aktivnu materiju metribuzin iz grupe 1,2,4-triazinona. Usvaja se putem korena i listova osetljivih korovskih biljaka, a deluje tako što [...]

Temsa

2021-06-30T13:24:08+02:00February 4th, 2020|

Temsa SIGURNOST ZA PROFESIONALNE PROIZVOĐAČE O proizvodu: Sastav (a.m) Mezotrion 100 g/l Formulacija Koncentrat za suspenziju (SC) Temsa® je herbicid koji suzbija širokolisne korove u kukuruzu i ima veliku fleksibilnost primene i obezbeđuje sigurnost i stabilnost u proizvodnji kukuruza. Aktivna materija mezotrion svojim multi sight efektom delovanja (folijarno i preko zemljišta) pruža odličnu efikasnost [...]

Rapsan Plus

2021-06-30T13:23:41+02:00February 3rd, 2020|

Rapsan Plus BUDITE UVEK U PLUSU O proizvodu: Sastav (a.m) Metazahlor 333 g/l + Kvinmerak 83 g/l Formulacija Koncentrat za suspenziju (SC) RAPSAN PLUS® je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u uljanoj repici. Snažan herbicid koji u sebi sadrži dve aktivne materije. Na taj način postižemo potpunu zaštitu od korova. [...]

Proman SC

2021-06-28T12:34:39+02:00February 3rd, 2020|

Proman PROFESIONALNA PRE-EM HERBICIDNA TEHNOLOGIJA ZA ČIST START O proizvodu: Sastav (a.m) Metobromuron 500 g/l Formulacija Koncentrovana suspenzija (SC) Proman® je novi zemljišni herbicid kompanije Belchim Crop Protection, namenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usevu soje, sunokreta i krompira, nakon sadnje, a pre nicanja. Odlično se veže za koloide zemljišta i [...]

Oceal SG

2021-06-28T12:33:43+02:00February 3rd, 2020|

Oceal SNAŽNA DIKAMBA, ODLIČAN PRINOS O proizvodu: Sastav (a.m) Dikamba 700 g/kg Formulacija Vodorastvorljive granule (SG) Oceal® je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u silažnom i merkantilnom kukuruzu. Primenjuje se u kukuruzu, u fazi razvoja 3-5 listova. Analizom kompatibilnosti programa različitih formulacija dikambe došlo se do zaključka da [...]

Go to Top